Blog Image

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar.

Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort samt med planfrågor för Landsorts utveckling.

10 december Finansiering av Webportal KIKA

2019 Posted on fre 20 mars 2020 11:17:55

Den 10 december fattar Leader Stockholmsbygd ett beslut att föreslå Jordbruksverket att prioritera projektet Webportal KIKA. Projektet är en av flera delar i förverkligandet av det KIKA på Landsort. Det handlar om att börja organisera innehållet i ett framtida KIKA, både som ett underlag för en kommande verksamhet och som en del i marknadsföringen av projektet och av Landsort. Söder­törns Högskola kommer att vara det ledande projektstödet. Professionell webbyrå kommer att medverka, liksom en kvalificerad referensgrupp inom visualisering, det maritima arvet resp den maritima miljön. Även Region Stockholm medverkar i finansieringen.10 november LSMC 1998-2019, en lång historia i korta drag

2019 Posted on fre 20 mars 2020 11:13:54

Landsorts Sjö- och MiljöCentrum (LSMC) har nu arbetat i tjugo år för att Landsort ska kunna utvecklas vidare som ett levande skärgårdssamhälle och med bra förutsättningar för en permanentboende befolkning. Även om framgångarna har varit växlande, har föreningen enträget jobbat sig framåt med projekt efter projekt. Ingenting är enkelt, det krävs ett tålmodigt arbete. Nu kan ni hitta ”LSMC 1998-2019, en lång historia i korta drag” på Landsorts hemsida eller direkt http://www.landsort.com/wp-content/uploads/2019/10/LSMC_1998-2019.pdf20 juni Östersjöprojektet Baltic Gates startar

2019 Posted on tor 20 juni 2019 13:35:20

Den 20 juni beslutar Svenska Institutet om medel till projektet Baltic Gates. Projektet är en del i KIKA-arbetet. Det handlar om att på platser runt Östersjön synliggöra länkarna, the gates, till andra platser runt Östersjön när det gäller det maritima arvet. Det är ett pilotprojekt med 10 partners i fyra länder. Arbetet ska pågå hösten 2019 – hösten 2020. Resultaten blir en viktig del i det framtida KIKA och kopplingen till andra platser runt Östersjön och den gemensamma Östersjöhistorien.17 maj Nya getter ut på ön

2019 Posted on fre 17 maj 2019 11:19:36

Den 25 maj kommer 30 getflickor och en fullvuxen kastrerad hanne ut med Renskär. Ägaren heter Anna Sundberg och håller till i Huddinge. Länsstyrelsen är ansvarig för betet. LSMC är ansvarig för den dagliga tillsynen. Getterna kommer att hållas till september om bete finns.

Tänk på:
– att alltid stänga grinden efter er
– mata gärna med vad som helst – utom vitt bröd! (de älskar hårt bröd)
– de buffar gärna, så gå inte med dem i någon brant backe eller i bergen

Om ni har några funderingar eller frågor:
Lennart Stuxberg 0707 – 564 965
Jaak Kriisa 0722 – 000 506
Björn Öberg 0733 – 520 3403 april: Kärnön Landsort presenteras på ÖförÖ-hemsidan

2019 Posted on tor 4 april 2019 13:53:01

Landsort presenteras nu för omvärlden som en Kärnö på Länsstyrelsens och Region Stockholms nätsida för kärnöarna. Där kan man hämta allmän information om Landsort/Öja och om pågående små och stora utvecklingsprojekt.

Se allt detta på www.oforo.se.19-20 februari ÖförÖ: kärnöprocessen igång

2019 Posted on fre 1 mars 2019 08:12:02

Under två dagar samlas över 50 personer i vandrarhemmets samlingssal för att prata om konkreta utvecklingsbehov för Landsort. Hälften av deltagarna är från Landsort, fastboende såväl som fritidsboende, hälften kommer utifrån (myndigheter, samhällsfunktioner, EU-organ …) Under ledning av en skicklig processledare lotsas gruppen igenom dagsläget, problem, utmaningar, möjligheter och fram till konkreta projektplaner. Länsstyrelsen och Region Stockholm (fd landstinget) är organisatörerna av det hela.

Mer om ÖförÖ-processen finns att läsa på www.oforo.se. Där kommer också inom kort att finnas en egen rubrik för Landsort och resultaten från ÖförÖ-dagarna på Landsort att redovisas.4 oktober Hamnprojektet

2018 Posted on fre 2 november 2018 12:35:43

Naturmiljökonsulten Calluna är ute och gör fältundersökningar för hamnprojektet vid Öster-, Västerhamn och Norrhamn. Det tas bottenprover (sediment, flora, fauna på land och i vattnet) och samlas in underlag för miljöanalyser nödvändiga för miljöprövnings-processen. Det mest intressanta och anmärkningsvärda resultatet direkt vid bottenproverna är, att botten är alldeles hård och knappt lämnar ifrån sig något material alls. Det är preliminärt bra för hamnprojektet. Nu ska Calluna gå vidare på hemmaplan med att analysera sina mätdata. Siktet är inställt på att inlagorna till miljödomstolen ska vara kompletta till årsskiftet.6 september Beten, kor och getter

2018 Posted on fre 2 november 2018 12:25:06

Kor! Redan i slutet av augusti var Länsstyrelsen ute och rekognocerade för bete i Saltmar för 4-5 ungnöt, ca 1½ år gamla på Landsort nästa sommar. Nu röjs det också , med folk som Länsstyrelsen skickat ut. Eldning av fällt sly kommer att ske under vintern i LSMCs regi. Korna ska komma från Björknäs gård, strax söder om Norsbol. Deras kött saluförs av Karlssons köttbutik på Fredsgatan i Nynäshamn).
Före årsskiftet kommer instängsling att ske, till ”getstandard” så att det framöver är möjligt att hålla även getter där.
Getter förväntas komma även nästa år, i ett ökat antal.« FöregåendeNästa »