Blog Image

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

7 juni Getter på gång på Landsorts norra del

Loggbok 2018 Posted on Thu, June 07, 2018 13:22:01

Allt är nu klart för djurhållaren Gålö Gårdsmejeri att i år släppa ut 30 unga getter som skall beta i Norrhamn/Skravleviken. Getter är inte aggressiva mot människor utan snarare sällskapliga. Betet kommer att pågå från början av juni till mitten av oktober, om inte torkan blir svår och omöjliggör bete. Avtalet med Gålö och länsstyrelsen avser 2018. LSMC svarar för daglig tillsyn. Länsstyrelsen finansierar och ansvarar för verksamheten.
Staketet som avgränsar getbetet blev uppsatt den gångna veckan. Det är ännu inte helt klart vilket datum getterna anländer.28 mars Startmöte för miljöprövnings-processen för Landsorts Hamnar

Loggbok 2018 Posted on Mon, April 02, 2018 17:36:35

LSMC (med sin tekniske rådgivare Tage Edwardsson) och Nynäshamns kommun har kontraktsgenomgång och startmöte med det upphandlade konsultföretaget Structor Miljöbyrån. Tidsschemat för arbetet läggs upp, med sikte på en färdig ansökan till miljödomstolen i november. Under våren-sommaren kommer bl a kompletterande bottenundersökningar att ske, framför allt i Norrhamn.”27 mars KIKA-seminarium på Södertörns högskola

Loggbok 2018 Posted on Wed, March 28, 2018 07:58:49

Tillsammans med forskarna på Södertörns högskola arbetar projektgruppen fram en
struktur och ett innehåll i en andra praktisk tillämpning för KIKA-projektet, om det maritima arvet. Navet för arbetet med berättelsen blir vraket Severn utanför Krogen. Det handlar om dels en upplevelseresa i 3D och med
VR-teknik, dels kunskaps- och informationspunkter att fördjupa sig i under
resan och dels former för interagerandet med upplevelsen och kunskaperna.13 mars Möte på Landsort om mulbete

Loggbok 2018 Posted on Thu, March 15, 2018 10:16:48

LSMC träffar länsstyrelsens förvaltare av
Landsorts naturreservat och Gålö Gårdsmejeri för att diskutera möjligheterna
att återuppta mulbete på Landsort. Mötet leder till att LSMC ska påbörja
förberedelser för ny avstängsling av norra udden, från Skravleviken till Norra
Österhamn. Det nya stängslet avses dras i samma stråk som det befintliga nu förfallna
stängslet. Förhoppningsvis ska till sommaren ett 30-tal unga getter beta på
norra Landsort.12 mars Beslut om konsult för hamnprojektet

Loggbok 2018 Posted on Thu, March 15, 2018 10:09:10

LSMC och Nynäshamns kommun tar
(på var sitt håll, för sin respektive del) beslut om teknisk konsult att bistå
i miljöprövningsprocessen får hamnprojektet, efter en noggrann utvärdering under
vintern enligt den offentliga sektorns upphandlingskrav. Tre företag hade
inbjudits att lämna anbud. Valet landade slutligen på Structor Miljöbyrån i
Stockholm i samverkan med ELU. Structor har stor erfarenhet från den typ av
arbete det här handlar om, bl a också i tidigare uppdrag för Sjöfartsverket9 mars KIKA-seminarium på Östersjöcentrum

Loggbok 2018 Posted on Thu, March 15, 2018 09:59:31

Tillsammans med forskarna på
Östersjöcentrum och Nynäshamns gymnasium arbetar projektgruppen fram en
struktur och ett innehåll i en första praktisk tillämpning för KIKA-projektet, ”Resan
till Landsortsdjupet”. Det handlar om dels en upplevelseresa i 3D och med
VR-teknik, dels kunskaps- och informationspunkter att fördjupa sig i under
resan och dels former för interagerandet mellan ”den resande” (gymnasieelev eller
allmänintresserad besökare) och upplevelsen och kunskaperna.1 mars Beslut om sprängsten för vågbrytare

Loggbok 2018 Posted on Tue, March 13, 2018 14:23:40

Sjöfartsverket tar det formella beslutet att ställa sprängsten som uppstår
vid verkets kommande arbete på Södertäljeleden (”Landsortsfarleden”) till
förfogande utan kostnad, i enlighet med miljöbalkens krav på nyttiggörande av
naturresurser, för anläggning av vågbrytare vid Västerhamn och Norrhamn. Det
här är ett ytterligare viktigt steg av de många som behöver tas fram emot ett
genomförande av Landsorts hamnprojekt.22 januari Möte om Landsorts Hamnar

Loggbok 2018 Posted on Thu, January 25, 2018 09:37:40

Möte
med alla viktiga aktörer för projektet Landsort Hamnar, under kommunalrådet
Patrik Isestads ledning. Landstinget, Fastighetsverket, Länsstyrelsen, Utö
Rederi, SSIF medver-kade. LSMC höll i mötet tillsammans med kommunen. Ett
bra möte som landade dels i start på en tyngre process för att ta projektet
fram emot framtida genomförande, dels en process som ska knyta ihop aktörerna i
gemensam finansiering av den fortsatta miljöprövnings-processen.

Samtidigt pågår LSMCs och
kommunens upphandling av tekniska konsulter för miljöpröv-ning och konstruktion.
Ett beslut om vilket företag som ska väljas kommer närmaste veckorna.« PreviousNext »