Under två dagar samlas över 50 personer i vandrarhemmets samlingssal för att prata om konkreta utvecklingsbehov för Landsort. Hälften av deltagarna är från Landsort, fastboende såväl som fritidsboende, hälften kommer utifrån (myndigheter, samhällsfunktioner, EU-organ …) Under ledning av en skicklig processledare lotsas gruppen igenom dagsläget, problem, utmaningar, möjligheter och fram till konkreta projektplaner. Länsstyrelsen och Region Stockholm (fd landstinget) är organisatörerna av det hela.

Mer om ÖförÖ-processen finns att läsa på www.oforo.se. Där kommer också inom kort att finnas en egen rubrik för Landsort och resultaten från ÖförÖ-dagarna på Landsort att redovisas.