SIKO arbetar intensivt för en levande skärgård med aktiva lokalsamhällen med en fast boende och lokalt arbetande befolkning. Det är en förutsättning för att skärgårdens unika karaktär och kulturarv ska kunna bevaras och utvecklas. I Region Stockholms utvecklingsplan, RUFS 2050, pekas ett antal öar ut som kärnöar med förutsättningar för levande lokalsamhällen. Landsort är en av dessa kärnöar och därigenom utomordentligt viktig för en levande skärgård. Utan att ta principiell ställning i frågan om friköp menar vi emellertid att Landsorts framtid som en levande skärgårdsö kräver att Regionen, Nynäshamns kommun och med Statens Fastighetsverk som markägare tillsammans med fastboende, verksamhetsutövare och fritidsboende tar ansvar för att utveckla en hållbar plan för Landsorts framtid. Med endast ett kommunalt beslut om friköp av fastigheter på Landsorts utan en ingående konsekvensanalys och utan en plan för framtiden riskerar Landsorts kulturarv som lots- och fyrplats och levande skärgårdssamhälle gå förlorat.

Ytterligare en gentrifierad sommarö som bara lever några korta veckor på sommaren behöver inte Stockholms skärgård.

Stockholms skärgård i juli 2021

SIKO

Ulf Westerberg
Ordförande