Landsort presenteras nu för omvärlden som en Kärnö på Länsstyrelsens och Region Stockholms nätsida för kärnöarna. Där kan man hämta allmän information om Landsort/Öja och om pågående små och stora utvecklingsprojekt.

Se allt detta på www.oforo.se.