Kommunen har låtit göra en social och ekonomisk konsekvensanalys om man öppnar för möj­lig­heterna för arrendatorer att friköpa mark. Den 17 augusti höll LSMC ett möte om den här rapporten, för medlemmar och hyresgäster på Landsort. Syftet var att låta alla komma till tals och att ge ett underlag för LSMCs synpunkter till kommunen.

I sitt svar till kommunen menade LSMC att rapporten i stort gav en rimlig bild av de betydande riskerna för Landsorts överlevnad som ett levande skärgårdssamhälle. LSMC påpekade några ändå avgörande missar i utredarnas analys. Framför allt har de helt underlåtit att ta upp problematiken med att Landsort i SFVs redovisning riskerar att gå från hyresfastighet till bidragsfastighet, med dramatiska försämringar i SFVs ekonomi för Landsort. Analysen var också svag när det gäller riskerade förändringar i de hyresboendes livssituation, för kommunikationerna till Landsort och för det lokala utvecklingsarbetets förutsättningar.