Siktet är nu inställt på att andra veckan i juni kommer ut ca 50 getter och 3 kor för sommarbete på Landsort. Getterna kommer från samma håll som tidigare. Kvigorna kommer från gården Björknäs vid Norsbol. Getterna kommer att precis som förra året beta på Norrudden. Korna kommer att flyttas till Saltmar när den hagen är klar senare efter midsommar.

Mer information om det här kan ni vid behov få av Lennart Stuxberg (0707 – 564965) eller Björn Öberg (0733 – 520340).