Blog Image

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar.

Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort samt med planfrågor för Landsorts utveckling.

24 oktober – Röja på Öja

2020 Posted on fre 15 januari 2021 16:27:59

LSMC organiserade årets Röja på Öja. Målet för årets insats – av många deltagare – var att göra det mer framkomligt från vattnet till slätten väster om vägen vid Lindviks slätt.17 augusti – Möte om Konsekvensanalysen

2020 Posted on fre 15 januari 2021 16:12:17

Kommunen har låtit göra en social och ekonomisk konsekvensanalys om man öppnar för möj­lig­heterna för arrendatorer att friköpa mark. Den 17 augusti höll LSMC ett möte om den här rapporten, för medlemmar och hyresgäster på Landsort. Syftet var att låta alla komma till tals och att ge ett underlag för LSMCs synpunkter till kommunen.

I sitt svar till kommunen menade LSMC att rapporten i stort gav en rimlig bild av de betydande riskerna för Landsorts överlevnad som ett levande skärgårdssamhälle. LSMC påpekade några ändå avgörande missar i utredarnas analys. Framför allt har de helt underlåtit att ta upp problematiken med att Landsort i SFVs redovisning riskerar att gå från hyresfastighet till bidragsfastighet, med dramatiska försämringar i SFVs ekonomi för Landsort. Analysen var också svag när det gäller riskerade förändringar i de hyresboendes livssituation, för kommunikationerna till Landsort och för det lokala utvecklingsarbetets förutsättningar.Sommaren 2020 – Pandemitid

2020 Posted on fre 15 januari 2021 15:59:08

Pandemin har betytt att alla våra tre stora utvecklingsprojekt har börja gå på sparlåga eller till och med hel stå still. Hamnprojektet kom fram till ett färdigt underlag för att gå in till domstol för miljöprövning. Men samtidigt tog det pandemistopp i Sjöfartsverkets stora farledprojekt (där Landsort ska få vågbrytarsten), så Landsorts hamnprojekt fick gå i vänteläge. Projektet Baltic Gates, som förutsätter möten mellan verksamheter runt hela Östersjön, fick göra halt och läggas i vänteläge. Och projektet Webbportal Landsort/KIKA fick övergå till Zoom-drift, vilket innebär segare processer och en förskjutning av projektets deadline med ett år.19 maj Årets getter är på gång -och kor!

2020 Posted on tis 19 maj 2020 10:02:32

Siktet är nu inställt på att andra veckan i juni kommer ut ca 50 getter och 3 kor för sommarbete på Landsort. Getterna kommer från samma håll som tidigare. Kvigorna kommer från gården Björknäs vid Norsbol. Getterna kommer att precis som förra året beta på Norrudden. Korna kommer att flyttas till Saltmar när den hagen är klar senare efter midsommar.

Mer information om det här kan ni vid behov få av Lennart Stuxberg (0707 – 564965) eller Björn Öberg (0733 – 520340).