Pandemin har betytt att alla våra tre stora utvecklingsprojekt har börja gå på sparlåga eller till och med hel stå still. Hamnprojektet kom fram till ett färdigt underlag för att gå in till domstol för miljöprövning. Men samtidigt tog det pandemistopp i Sjöfartsverkets stora farledprojekt (där Landsort ska få vågbrytarsten), så Landsorts hamnprojekt fick gå i vänteläge. Projektet Baltic Gates, som förutsätter möten mellan verksamheter runt hela Östersjön, fick göra halt och läggas i vänteläge. Och projektet Webbportal Landsort/KIKA fick övergå till Zoom-drift, vilket innebär segare processer och en förskjutning av projektets deadline med ett år.