Blog Image

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar.

Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort samt med planfrågor för Landsorts utveckling.

16 januari – Nästa steg för projektet Webbportal Landsort

2021 Posted on lör 16 januari 2021 13:48:31

Projektet ska nu gå över från arbetet med den digitala marknadsföringens underlag till framtagning av en körbar prototyp. Det handlar om att omsätta kunskaperna om kunder och marknad i säljbara budskap. Med huvudinriktning Lågsäsong – det är där Landsorts besöksnäringsföretag behöver fler kunder (sommarsäsongen är ju redan ”fullbelagd”).

Kärnan i uppläggningen blir de Upplevelser som Landsort kan erbjuda, den yttersta skärgården, porten till Östersjön. Olika sätt att lägga upp sitt eget besök, efter sina intressen och möjligheter: Upplev Skärgårdssamhället som det är och var, Stormen och kulingen, Mörkret med fyrljus och stjärnhimmel, Konst och kultur, Naturen och dess växlingar, Fåglarna, Motionen med jogging och bergsvandring, Krigens anläggningar, Fyren och sjöfarten, Vraken, Geologin – eller bara Njutning.

Siktet är att landa en första version av en färdig portal till sommaren 2021, med därefter följande marknadstester, marknadsföring och en ”slutversion” klar till årets slut.24 oktober – Röja på Öja

2020 Posted on fre 15 januari 2021 16:27:59

LSMC organiserade årets Röja på Öja. Målet för årets insats – av många deltagare – var att göra det mer framkomligt från vattnet till slätten väster om vägen vid Lindviks slätt.17 augusti – Möte om Konsekvensanalysen

2020 Posted on fre 15 januari 2021 16:12:17

Kommunen har låtit göra en social och ekonomisk konsekvensanalys om man öppnar för möj­lig­heterna för arrendatorer att friköpa mark. Den 17 augusti höll LSMC ett möte om den här rapporten, för medlemmar och hyresgäster på Landsort. Syftet var att låta alla komma till tals och att ge ett underlag för LSMCs synpunkter till kommunen.

I sitt svar till kommunen menade LSMC att rapporten i stort gav en rimlig bild av de betydande riskerna för Landsorts överlevnad som ett levande skärgårdssamhälle. LSMC påpekade några ändå avgörande missar i utredarnas analys. Framför allt har de helt underlåtit att ta upp problematiken med att Landsort i SFVs redovisning riskerar att gå från hyresfastighet till bidragsfastighet, med dramatiska försämringar i SFVs ekonomi för Landsort. Analysen var också svag när det gäller riskerade förändringar i de hyresboendes livssituation, för kommunikationerna till Landsort och för det lokala utvecklingsarbetets förutsättningar.Sommaren 2020 – Pandemitid

2020 Posted on fre 15 januari 2021 15:59:08

Pandemin har betytt att alla våra tre stora utvecklingsprojekt har börja gå på sparlåga eller till och med hel stå still. Hamnprojektet kom fram till ett färdigt underlag för att gå in till domstol för miljöprövning. Men samtidigt tog det pandemistopp i Sjöfartsverkets stora farledprojekt (där Landsort ska få vågbrytarsten), så Landsorts hamnprojekt fick gå i vänteläge. Projektet Baltic Gates, som förutsätter möten mellan verksamheter runt hela Östersjön, fick göra halt och läggas i vänteläge. Och projektet Webbportal Landsort/KIKA fick övergå till Zoom-drift, vilket innebär segare processer och en förskjutning av projektets deadline med ett år.19 maj Årets getter är på gång -och kor!

2020 Posted on tis 19 maj 2020 10:02:32

Siktet är nu inställt på att andra veckan i juni kommer ut ca 50 getter och 3 kor för sommarbete på Landsort. Getterna kommer från samma håll som tidigare. Kvigorna kommer från gården Björknäs vid Norsbol. Getterna kommer att precis som förra året beta på Norrudden. Korna kommer att flyttas till Saltmar när den hagen är klar senare efter midsommar.

Mer information om det här kan ni vid behov få av Lennart Stuxberg (0707 – 564965) eller Björn Öberg (0733 – 520340).10 december Finansiering av Webportal KIKA

2019 Posted on fre 20 mars 2020 11:17:55

Den 10 december fattar Leader Stockholmsbygd ett beslut att föreslå Jordbruksverket att prioritera projektet Webportal KIKA. Projektet är en av flera delar i förverkligandet av det KIKA på Landsort. Det handlar om att börja organisera innehållet i ett framtida KIKA, både som ett underlag för en kommande verksamhet och som en del i marknadsföringen av projektet och av Landsort. Söder­törns Högskola kommer att vara det ledande projektstödet. Professionell webbyrå kommer att medverka, liksom en kvalificerad referensgrupp inom visualisering, det maritima arvet resp den maritima miljön. Även Region Stockholm medverkar i finansieringen.10 november LSMC 1998-2019, en lång historia i korta drag

2019 Posted on fre 20 mars 2020 11:13:54

Landsorts Sjö- och MiljöCentrum (LSMC) har nu arbetat i tjugo år för att Landsort ska kunna utvecklas vidare som ett levande skärgårdssamhälle och med bra förutsättningar för en permanentboende befolkning. Även om framgångarna har varit växlande, har föreningen enträget jobbat sig framåt med projekt efter projekt. Ingenting är enkelt, det krävs ett tålmodigt arbete. Nu kan ni hitta ”LSMC 1998-2019, en lång historia i korta drag” på Landsorts hemsida eller direkt http://www.landsort.com/wp-content/uploads/2019/10/LSMC_1998-2019.pdf20 juni Östersjöprojektet Baltic Gates startar

2019 Posted on tor 20 juni 2019 13:35:20

Den 20 juni beslutar Svenska Institutet om medel till projektet Baltic Gates. Projektet är en del i KIKA-arbetet. Det handlar om att på platser runt Östersjön synliggöra länkarna, the gates, till andra platser runt Östersjön när det gäller det maritima arvet. Det är ett pilotprojekt med 10 partners i fyra länder. Arbetet ska pågå hösten 2019 – hösten 2020. Resultaten blir en viktig del i det framtida KIKA och kopplingen till andra platser runt Östersjön och den gemensamma Östersjöhistorien.Nästa »