Blog Image

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

20 juni Östersjöprojektet Baltic Gates startar

Loggbok 2019 Posted on Thu, June 20, 2019 13:35:20

Den 20 juni beslutar Svenska Institutet om medel till projektet Baltic Gates. Projektet är en del i KIKA-arbetet. Det handlar om att på platser runt Östersjön synliggöra länkarna, the gates, till andra platser runt Östersjön när det gäller det maritima arvet. Det är ett pilotprojekt med 10 partners i fyra länder. Arbetet ska pågå hösten 2019 – hösten 2020. Resultaten blir en viktig del i det framtida KIKA och kopplingen till andra platser runt Östersjön och den gemensamma Östersjöhistorien.17 maj Nya getter ut på ön

Loggbok 2019 Posted on Fri, May 17, 2019 11:19:36

Den 25 maj kommer 30 getflickor och en fullvuxen kastrerad hanne ut med Renskär. Ägaren heter Anna Sundberg och håller till i Huddinge. Länsstyrelsen är ansvarig för betet. LSMC är ansvarig för den dagliga tillsynen. Getterna kommer att hållas till september om bete finns.

Tänk på:
– att alltid stänga grinden efter er
– mata gärna med vad som helst – utom vitt bröd! (de älskar hårt bröd)
– de buffar gärna, så gå inte med dem i någon brant backe eller i bergen

Om ni har några funderingar eller frågor:
Lennart Stuxberg 0707 – 564 965
Jaak Kriisa 0722 – 000 506
Björn Öberg 0733 – 520 3403 april: Kärnön Landsort presenteras på ÖförÖ-hemsidan

Loggbok 2019 Posted on Thu, April 04, 2019 13:53:01

Landsort presenteras nu för omvärlden som en Kärnö på Länsstyrelsens och Region Stockholms nätsida för kärnöarna. Där kan man hämta allmän information om Landsort/Öja och om pågående små och stora utvecklingsprojekt.

Se allt detta på www.oforo.se.19-20 februari ÖförÖ: kärnöprocessen igång

Loggbok 2019 Posted on Fri, March 01, 2019 08:12:02

Under två dagar samlas över 50 personer i vandrarhemmets samlingssal för att prata om konkreta utvecklingsbehov för Landsort. Hälften av deltagarna är från Landsort, fastboende såväl som fritidsboende, hälften kommer utifrån (myndigheter, samhällsfunktioner, EU-organ …) Under ledning av en skicklig processledare lotsas gruppen igenom dagsläget, problem, utmaningar, möjligheter och fram till konkreta projektplaner. Länsstyrelsen och Region Stockholm (fd landstinget) är organisatörerna av det hela.

Mer om ÖförÖ-processen finns att läsa på www.oforo.se. Där kommer också inom kort att finnas en egen rubrik för Landsort och resultaten från ÖförÖ-dagarna på Landsort att redovisas.