Landsorts Sjö- och MiljöCentrum (LSMC) har nu arbetat i tjugo år för att Landsort ska kunna utvecklas vidare som ett levande skärgårdssamhälle och med bra förutsättningar för en permanentboende befolkning. Även om framgångarna har varit växlande, har föreningen enträget jobbat sig framåt med projekt efter projekt. Ingenting är enkelt, det krävs ett tålmodigt arbete. Nu kan ni hitta ”LSMC 1998-2019, en lång historia i korta drag” på Landsorts hemsida eller direkt http://www.landsort.com/wp-content/uploads/2019/10/LSMC_1998-2019.pdf