Blog Image

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar.

Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort samt med planfrågor för Landsorts utveckling.

10 december Finansiering av Webportal KIKA

2019 Posted on fre 20 mars 2020 11:17:55

Den 10 december fattar Leader Stockholmsbygd ett beslut att föreslå Jordbruksverket att prioritera projektet Webportal KIKA. Projektet är en av flera delar i förverkligandet av det KIKA på Landsort. Det handlar om att börja organisera innehållet i ett framtida KIKA, både som ett underlag för en kommande verksamhet och som en del i marknadsföringen av projektet och av Landsort. Söder­törns Högskola kommer att vara det ledande projektstödet. Professionell webbyrå kommer att medverka, liksom en kvalificerad referensgrupp inom visualisering, det maritima arvet resp den maritima miljön. Även Region Stockholm medverkar i finansieringen.10 november LSMC 1998-2019, en lång historia i korta drag

2019 Posted on fre 20 mars 2020 11:13:54

Landsorts Sjö- och MiljöCentrum (LSMC) har nu arbetat i tjugo år för att Landsort ska kunna utvecklas vidare som ett levande skärgårdssamhälle och med bra förutsättningar för en permanentboende befolkning. Även om framgångarna har varit växlande, har föreningen enträget jobbat sig framåt med projekt efter projekt. Ingenting är enkelt, det krävs ett tålmodigt arbete. Nu kan ni hitta ”LSMC 1998-2019, en lång historia i korta drag” på Landsorts hemsida eller direkt http://www.landsort.com/wp-content/uploads/2019/10/LSMC_1998-2019.pdf