Information från SFV:
20231010

Information gällande dricksvattenkvalitet, vattenprovrapport 23390803

Under föregående veckas provtagning av dricksvattenanläggningen på Landsort påvisades bakterier i utgående vatten till ledningsnätet. Med anledning av detta så vill vi uppmana alla som nyttjar vattnet att:

SFV har meddelat tillsynsmyndigheten Södertörns Miljö & hälsoskyddsförbund (SMOHF) om resultatet av provtagningen. SFV har också presenterat åtgärdsförslag för att återfå godkänd vattenkvalité. Åtgärderna planeras till vecka 42, provtagning kommer att ske i nära anslutning till genomförd åtgärd. Vi kommer hålla er uppdaterade när provsvar kommit eller annan information om åtgärder finns.

Information till dig som är arrendator på Landsort

• Vid användning av servisventilerna till vattnet uppmanas vänligen den som öppnar eller stänger dessa se till att de står i rätt läge och inte i dräneringsläge och läcker vatten.
• Under sommarmånaderna råder allmän vattenbrist och vi ber därför alla vara restriktiva med vattenanvändningen.

Informationen ovan finns att läsa på denna adress:
Hyresgäst på Landsort | SFV