Den 20 juni beslutar Svenska Institutet om medel till projektet Baltic Gates. Projektet är en del i KIKA-arbetet. Det handlar om att på platser runt Östersjön synliggöra länkarna, the gates, till andra platser runt Östersjön när det gäller det maritima arvet. Det är ett pilotprojekt med 10 partners i fyra länder. Arbetet ska pågå hösten 2019 – hösten 2020. Resultaten blir en viktig del i det framtida KIKA och kopplingen till andra platser runt Östersjön och den gemensamma Östersjöhistorien.