Den 10 december fattar Leader Stockholmsbygd ett beslut att föreslå Jordbruksverket att prioritera projektet Webportal KIKA. Projektet är en av flera delar i förverkligandet av det KIKA på Landsort. Det handlar om att börja organisera innehållet i ett framtida KIKA, både som ett underlag för en kommande verksamhet och som en del i marknadsföringen av projektet och av Landsort. Söder­törns Högskola kommer att vara det ledande projektstödet. Professionell webbyrå kommer att medverka, liksom en kvalificerad referensgrupp inom visualisering, det maritima arvet resp den maritima miljön. Även Region Stockholm medverkar i finansieringen.