Blog Image

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar.

Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort samt med planfrågor för Landsorts utveckling.

17 maj Nya getter ut på ön

2019 Posted on fre 17 maj 2019 11:19:36

Den 25 maj kommer 30 getflickor och en fullvuxen kastrerad hanne ut med Renskär. Ägaren heter Anna Sundberg och håller till i Huddinge. Länsstyrelsen är ansvarig för betet. LSMC är ansvarig för den dagliga tillsynen. Getterna kommer att hållas till september om bete finns.

Tänk på:
– att alltid stänga grinden efter er
– mata gärna med vad som helst – utom vitt bröd! (de älskar hårt bröd)
– de buffar gärna, så gå inte med dem i någon brant backe eller i bergen

Om ni har några funderingar eller frågor:
Lennart Stuxberg 0707 – 564 965
Jaak Kriisa 0722 – 000 506
Björn Öberg 0733 – 520 3403 april: Kärnön Landsort presenteras på ÖförÖ-hemsidan

2019 Posted on tor 4 april 2019 13:53:01

Landsort presenteras nu för omvärlden som en Kärnö på Länsstyrelsens och Region Stockholms nätsida för kärnöarna. Där kan man hämta allmän information om Landsort/Öja och om pågående små och stora utvecklingsprojekt.

Se allt detta på www.oforo.se.19-20 februari ÖförÖ: kärnöprocessen igång

2019 Posted on fre 1 mars 2019 08:12:02

Under två dagar samlas över 50 personer i vandrarhemmets samlingssal för att prata om konkreta utvecklingsbehov för Landsort. Hälften av deltagarna är från Landsort, fastboende såväl som fritidsboende, hälften kommer utifrån (myndigheter, samhällsfunktioner, EU-organ …) Under ledning av en skicklig processledare lotsas gruppen igenom dagsläget, problem, utmaningar, möjligheter och fram till konkreta projektplaner. Länsstyrelsen och Region Stockholm (fd landstinget) är organisatörerna av det hela.

Mer om ÖförÖ-processen finns att läsa på www.oforo.se. Där kommer också inom kort att finnas en egen rubrik för Landsort och resultaten från ÖförÖ-dagarna på Landsort att redovisas.4 oktober Hamnprojektet

2018 Posted on fre 2 november 2018 12:35:43

Naturmiljökonsulten Calluna är ute och gör fältundersökningar för hamnprojektet vid Öster-, Västerhamn och Norrhamn. Det tas bottenprover (sediment, flora, fauna på land och i vattnet) och samlas in underlag för miljöanalyser nödvändiga för miljöprövnings-processen. Det mest intressanta och anmärkningsvärda resultatet direkt vid bottenproverna är, att botten är alldeles hård och knappt lämnar ifrån sig något material alls. Det är preliminärt bra för hamnprojektet. Nu ska Calluna gå vidare på hemmaplan med att analysera sina mätdata. Siktet är inställt på att inlagorna till miljödomstolen ska vara kompletta till årsskiftet.6 september Beten, kor och getter

2018 Posted on fre 2 november 2018 12:25:06

Kor! Redan i slutet av augusti var Länsstyrelsen ute och rekognocerade för bete i Saltmar för 4-5 ungnöt, ca 1½ år gamla på Landsort nästa sommar. Nu röjs det också , med folk som Länsstyrelsen skickat ut. Eldning av fällt sly kommer att ske under vintern i LSMCs regi. Korna ska komma från Björknäs gård, strax söder om Norsbol. Deras kött saluförs av Karlssons köttbutik på Fredsgatan i Nynäshamn).
Före årsskiftet kommer instängsling att ske, till ”getstandard” så att det framöver är möjligt att hålla även getter där.
Getter förväntas komma även nästa år, i ett ökat antal.26 juni Samrådsprocessen för projektet Landsorts hamnar är igång

2018 Posted on mån 2 juli 2018 15:27:28

Med ett möte på Länsstyrelsen drar samrådsprocessen för miljöprövningen igång. Konsulten Structor och LSMC håller i mötet. Alla berörda myndigheter deltar – utöver länsstyrelsen även Nynäshamns kommun, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Statens Fastighets-verk, Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting och Sjöfartsverket.
Genom mötet är alla aktörer på banan och de viktiga frågorna för den förestående processens genomförande klarlagda.12 juni Landsort utses till ”Kärnö”

2018 Posted on tor 21 juni 2018 09:40:04

Landstingsfullmäktige
antar den nya utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS. Planen ligger
till grund för bl a arbetet med skärgårdens utveckling. Kärnöar är ett
nyckel-begrepp, öar där man vill slå vakt om och utveckla infrastrukturen
för fastboende och näringslivsutveckling. Med dagens beslut införlivas Landsort
i den grupp av tiotalet öar som nu har kärnöstatus. Bebyggelse, bostäder, kommunikationer
och service är nyckelområden. Det här betyder också att Landsort kommer med i
en process för ö-utveckling, kallad ”Ö för Ö”, driven av länsstyrelsen.

Den stora utvecklingsplan som man har beslutat om, RUFS 2050, finns att tillgå på nätet.7 juni Getter på gång på Landsorts norra del

2018 Posted on tor 7 juni 2018 13:22:01

Allt är nu klart för djurhållaren Gålö Gårdsmejeri att i år släppa ut 30 unga getter som skall beta i Norrhamn/Skravleviken. Getter är inte aggressiva mot människor utan snarare sällskapliga. Betet kommer att pågå från början av juni till mitten av oktober, om inte torkan blir svår och omöjliggör bete. Avtalet med Gålö och länsstyrelsen avser 2018. LSMC svarar för daglig tillsyn. Länsstyrelsen finansierar och ansvarar för verksamheten.
Staketet som avgränsar getbetet blev uppsatt den gångna veckan. Det är ännu inte helt klart vilket datum getterna anländer.« FöregåendeNästa »