Landstingsfullmäktige
antar den nya utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS. Planen ligger
till grund för bl a arbetet med skärgårdens utveckling. Kärnöar är ett
nyckel-begrepp, öar där man vill slå vakt om och utveckla infrastrukturen
för fastboende och näringslivsutveckling. Med dagens beslut införlivas Landsort
i den grupp av tiotalet öar som nu har kärnöstatus. Bebyggelse, bostäder, kommunikationer
och service är nyckelområden. Det här betyder också att Landsort kommer med i
en process för ö-utveckling, kallad ”Ö för Ö”, driven av länsstyrelsen.

Den stora utvecklingsplan som man har beslutat om, RUFS 2050, finns att tillgå på nätet.