Projektet ska nu gå över från arbetet med den digitala marknadsföringens underlag till framtagning av en körbar prototyp. Det handlar om att omsätta kunskaperna om kunder och marknad i säljbara budskap. Med huvudinriktning Lågsäsong – det är där Landsorts besöksnäringsföretag behöver fler kunder (sommarsäsongen är ju redan ”fullbelagd”).

Kärnan i uppläggningen blir de Upplevelser som Landsort kan erbjuda, den yttersta skärgården, porten till Östersjön. Olika sätt att lägga upp sitt eget besök, efter sina intressen och möjligheter: Upplev Skärgårdssamhället som det är och var, Stormen och kulingen, Mörkret med fyrljus och stjärnhimmel, Konst och kultur, Naturen och dess växlingar, Fåglarna, Motionen med jogging och bergsvandring, Krigens anläggningar, Fyren och sjöfarten, Vraken, Geologin – eller bara Njutning.

Siktet är att landa en första version av en färdig portal till sommaren 2021, med därefter följande marknadstester, marknadsföring och en ”slutversion” klar till årets slut.