LSMC och Nynäshamns kommun tar
(på var sitt håll, för sin respektive del) beslut om teknisk konsult att bistå
i miljöprövningsprocessen får hamnprojektet, efter en noggrann utvärdering under
vintern enligt den offentliga sektorns upphandlingskrav. Tre företag hade
inbjudits att lämna anbud. Valet landade slutligen på Structor Miljöbyrån i
Stockholm i samverkan med ELU. Structor har stor erfarenhet från den typ av
arbete det här handlar om, bl a också i tidigare uppdrag för Sjöfartsverket