Blog Image

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar.

Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort samt med planfrågor för Landsorts utveckling.

13 mars Möte på Landsort om mulbete

2018 Posted on tor 15 mars 2018 10:16:48

LSMC träffar länsstyrelsens förvaltare av
Landsorts naturreservat och Gålö Gårdsmejeri för att diskutera möjligheterna
att återuppta mulbete på Landsort. Mötet leder till att LSMC ska påbörja
förberedelser för ny avstängsling av norra udden, från Skravleviken till Norra
Österhamn. Det nya stängslet avses dras i samma stråk som det befintliga nu förfallna
stängslet. Förhoppningsvis ska till sommaren ett 30-tal unga getter beta på
norra Landsort.12 mars Beslut om konsult för hamnprojektet

2018 Posted on tor 15 mars 2018 10:09:10

LSMC och Nynäshamns kommun tar
(på var sitt håll, för sin respektive del) beslut om teknisk konsult att bistå
i miljöprövningsprocessen får hamnprojektet, efter en noggrann utvärdering under
vintern enligt den offentliga sektorns upphandlingskrav. Tre företag hade
inbjudits att lämna anbud. Valet landade slutligen på Structor Miljöbyrån i
Stockholm i samverkan med ELU. Structor har stor erfarenhet från den typ av
arbete det här handlar om, bl a också i tidigare uppdrag för Sjöfartsverket9 mars KIKA-seminarium på Östersjöcentrum

2018 Posted on tor 15 mars 2018 09:59:31

Tillsammans med forskarna på
Östersjöcentrum och Nynäshamns gymnasium arbetar projektgruppen fram en
struktur och ett innehåll i en första praktisk tillämpning för KIKA-projektet, ”Resan
till Landsortsdjupet”. Det handlar om dels en upplevelseresa i 3D och med
VR-teknik, dels kunskaps- och informationspunkter att fördjupa sig i under
resan och dels former för interagerandet mellan ”den resande” (gymnasieelev eller
allmänintresserad besökare) och upplevelsen och kunskaperna.