Tillsammans med forskarna på
Östersjöcentrum och Nynäshamns gymnasium arbetar projektgruppen fram en
struktur och ett innehåll i en första praktisk tillämpning för KIKA-projektet, ”Resan
till Landsortsdjupet”. Det handlar om dels en upplevelseresa i 3D och med
VR-teknik, dels kunskaps- och informationspunkter att fördjupa sig i under
resan och dels former för interagerandet mellan ”den resande” (gymnasieelev eller
allmänintresserad besökare) och upplevelsen och kunskaperna.