LSMC träffar länsstyrelsens förvaltare av
Landsorts naturreservat och Gålö Gårdsmejeri för att diskutera möjligheterna
att återuppta mulbete på Landsort. Mötet leder till att LSMC ska påbörja
förberedelser för ny avstängsling av norra udden, från Skravleviken till Norra
Österhamn. Det nya stängslet avses dras i samma stråk som det befintliga nu förfallna
stängslet. Förhoppningsvis ska till sommaren ett 30-tal unga getter beta på
norra Landsort.