LSMC (med sin tekniske rådgivare Tage Edwardsson) och Nynäshamns kommun har kontraktsgenomgång och startmöte med det upphandlade konsultföretaget Structor Miljöbyrån. Tidsschemat för arbetet läggs upp, med sikte på en färdig ansökan till miljödomstolen i november. Under våren-sommaren kommer bl a kompletterande bottenundersökningar att ske, framför allt i Norrhamn.”