Blog Image

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar.

Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort samt med planfrågor för Landsorts utveckling.

17 november Naturvårdsmöte på Länsstyrelsen

2017 Posted on tis 12 december 2017 09:45:39

LSMC har haft möte med Länsstyrelsen i flera naturvårdsfrågor. Föreningen presenterade en väldoku­men­terad bild/fotoserie av läget i naturvården. Tanken är att efter mötet Lst och kommunen gemensamt ska ta fram en information omfat­tande såväl reservatets bestäm-melser som detaljplanen. Avsedd att gå till alla intressen­ter på Landsort såsom arrendato-rer, hyresgäster, företagare och föreningar. Föreningen tog också upp betesfrågan. Lst är positivt till tanken att göra ett betesarrangemang. Föreningen redovisade ett pre­li­minärt underlag (tekniska lösningar, ekonomi) och fortsätter diskussionen med Lst och berörda aktörer.



7 november Fiberprojektet in i ny fas

2017 Posted on lör 9 december 2017 12:06:08

Med ett helt luftbaserat bredbandsförslag i bagaget, Air2Fiber, läggs en enkät för att få klart de boendes intresse ut på Facebook (fiberprojektet sköts av Landsort Fiber ek för).

Ett ytterligare förslag, från Svenska Stadsnät AB (Telia), är på ingång efter årsskiftet. Det kommer att vara helt markbaserat och utgå från den optiska kabeln till Landsort och det lednings/rörsystem som Telia redan har på Landsort.



6 oktober 2017 KIKA-projektet Vägval

2017 Posted on lör 9 december 2017 11:54:18

Projektgruppen för KIKA träffas på Landsort för att lägga upp arbetet framåt. Säkringen av den finansiering som behövs för projektet kommer att ta lång tid (liknande projekt som Vikingaliv på Djurgården och U-båtsmuseet i Karlskrona tog 15 år). För att inte tappa sitt ”momentum” behöver projektet ha en plan framöver. Den grundläggande idé som gruppen arbetar vidare på, är ett ”virtuellt” KIKA, dvs att börja arbeta med innehållet, i moderna former för visualisering av berättelser och information/data. KTHs Computer Science and Visualization Center kontaktas (bl a).



29 augusti 2017 Kopparnätets nedläggning och Fiber

2017 Posted on ons 30 augusti 2017 14:24:33

LSMC har möte med Telia och kommunledningen om Telias aviserade nedläggning av kopparnätet och om fiberfrågorna.
Kopparnätet kopplas ut 2018-10-01. Det kommer att ersättas med ett erbjudande om uppkoppling via mobiltelefonnätet, på en enklare 99 kr-nivå och en mer omfattande 329 kr-nivå. Man kommer också att om så önskas förses med en speciell antenn, som ger bättre signal än vad nedtagning genom mobiltelefonen gör.
Fiberfrågan kommer vi att fortsätta diskutera i ett gemensamt möte inom kort där också Skanova och Stadsnät ska delta. Den fiberlösning det skulle kunna innebära är nuläget en av de tre vägar som vi tittar på. Det gör vi i första hand genom föreningen Landsort Fiber, som LSMC startade för några år sedan.



25 augusti 2017 Nynäshamns politiker gäster hos LSMC

2017 Posted on mån 28 augusti 2017 10:06:26

Landsort får heldagsbesök av den politiska ledningen i Nynäshamn, med det nya kommunalrådet Patrik Isestad i spetsen. Syftet från LSMCs sida är att se till att alla politiska aktörer har samma bild av de fastboendes situation och synpunkter. LSMC presenterar de viktigaste aktiviteterna på Landsort – framför allt hamnprojektet och diskussionerna runt eventuella friköp. Också fiberfrågan och KIKA-projektet tas upp.



23 maj 2017 Projektet Landsorts Hamnar kan ta nästa steg

2017 Posted on ons 24 maj 2017 09:58:00

Besked kommer till LSMC att finansieringen av miljöprövningsprocessen för projektet äntligen och slutligen landats till hundra procent. Det är Jordbruksverket och EU-programmet Leader som tagit sitt beslut. Nynäshamns kommun står som sökande, i ett mycket bra samarbete med LSMC. Sedan tidigare är beslut för medfinansiering av den här processen redan klara hos Länsstyrelsen i Stockholm och hos Stockholms Läns Landsting. Med det här har LSMCs projekt möjlighet att hålla jämna steg med Sjöfartsverkets arbete för den nya Södertäljeleden (varifrån Landsort ska kunna få sten till nya vågbrytare).



10 maj 2017 KIKA-seminarium på Sjöfartshuset

2017 Posted on lör 13 maj 2017 16:31:39

På onsdagen håller LSMC ett KIKA-seminarium på Sjöfartshuset för att intressera andra möjliga aktörer i projektet. Deltagare är såväl privatpersoner som institutioner. Sjöhisto-riskas, Nynäshamns kommuns och Trosa/Stensunds folkhögskolas medverkan ger projektet ytterligare trovärdighet. ”En lysande idé” tycker en viktig institution om en sådan kunskaps-station om Östersjöns miljö och maritima arv längst ut i havsbandet, just på platsen där det faktiskt utspelar sig. I presentationen medverkar också KIKA-projektets nyckelperson LG Nilsson, som just invigt attraktionen Vikingaliv, där han svarat för gestaltningen.



3 Maj 2017 Bredband

2017 Posted on ons 3 maj 2017 17:18:49

På onsdagen besöker en konsult för Teracom oss med utrustning (trådlös) som ska testas omkring 10 dagar i vår miljö med tanke på störningar från RADAR-anläggningar mm.
Utrustningen, en liten BAS-enhet är f.t. monterad på taket till resturangen.

Om testerna förlöper utan problem så är detta ett intressant alternativ till nergrävd fiber.

Teracom air2fiber.



Nästa »