LSMC träffar
Länsstyrelsens skärgårdsansvarige tillsammans med SSIF, Södra Skärgårdens
Intresse­ Förening. Vid mötet diskuteras Hamnprojektet, fram för allt
finansieringsfrågorna för en nu förestående miljöpröv­nings­process och det
därefter om ett par år aktuella bygg­andet av vågbrytare utanför Västerhamn och
Norrhamn. Vid mötet diskuteras också kommunens detaljplanearbete som snart ska
påbörjas, den förestående konsekvensana-lysen och de olika alternativ som framöver
kan finnas för markägandet på Landsort.