På måndagen har LSMC besök av 35 personer från de estniska öarna Hiiumaa/Dagö och Saaremaa/Ösel. Landsort och Hiiumaa samarbetar i EU-projektet Viabal (viabal.eu), som är en del i KIKA-projektet. Inom Viabalprojektet ska LSMC försöka få medel för att bygga det informationssystem som ska bli grunden i KIKA. Besökarna guidas runt i batteriet, fyren och byn av Jaak, Björn och Lennart. Jaak överraskar besökarna med ett estniskt välkomnande vid båten – stort jubel. Åke serverar lunch och middag, Ann håller med möteslokal och fika, Landsortstrafiken transporterar (med båt och bilar). Också Stockholms skärgårds EU-program Leader deltar.