LSMC har möte med Telia och kommunledningen om Telias aviserade nedläggning av kopparnätet och om fiberfrågorna.
Kopparnätet kopplas ut 2018-10-01. Det kommer att ersättas med ett erbjudande om uppkoppling via mobiltelefonnätet, på en enklare 99 kr-nivå och en mer omfattande 329 kr-nivå. Man kommer också att om så önskas förses med en speciell antenn, som ger bättre signal än vad nedtagning genom mobiltelefonen gör.
Fiberfrågan kommer vi att fortsätta diskutera i ett gemensamt möte inom kort där också Skanova och Stadsnät ska delta. Den fiberlösning det skulle kunna innebära är nuläget en av de tre vägar som vi tittar på. Det gör vi i första hand genom föreningen Landsort Fiber, som LSMC startade för några år sedan.