På onsdagen håller LSMC ett KIKA-seminarium på Sjöfartshuset för att intressera andra möjliga aktörer i projektet. Deltagare är såväl privatpersoner som institutioner. Sjöhisto-riskas, Nynäshamns kommuns och Trosa/Stensunds folkhögskolas medverkan ger projektet ytterligare trovärdighet. ”En lysande idé” tycker en viktig institution om en sådan kunskaps-station om Östersjöns miljö och maritima arv längst ut i havsbandet, just på platsen där det faktiskt utspelar sig. I presentationen medverkar också KIKA-projektets nyckelperson LG Nilsson, som just invigt attraktionen Vikingaliv, där han svarat för gestaltningen.