På Södertörns Högskola
håller LSMC ett seminarium om KIKA-projektet, för ämnes-ansvariga med områden
som skulle kunna beröras av KIKAs tänkta inriktning. Syftet är att presentera
KIKA-idén för en bredare krets på Högskolan och få igång en dialog om innehåll
med flera linjer. En dialog sedan lång tid finns framför allt med
marinarkeologi och med turismvetenskap. Seminariet mynnar ut i ytterligare
ingångar och viktiga uppslag till inriktningar och innehåll för ett framtida
möjligt KIKA på Landsort.