Landsort får heldagsbesök av den politiska ledningen i Nynäshamn, med det nya kommunalrådet Patrik Isestad i spetsen. Syftet från LSMCs sida är att se till att alla politiska aktörer har samma bild av de fastboendes situation och synpunkter. LSMC presenterar de viktigaste aktiviteterna på Landsort – framför allt hamnprojektet och diskussionerna runt eventuella friköp. Också fiberfrågan och KIKA-projektet tas upp.