Besked kommer till LSMC att finansieringen av miljöprövningsprocessen för projektet äntligen och slutligen landats till hundra procent. Det är Jordbruksverket och EU-programmet Leader som tagit sitt beslut. Nynäshamns kommun står som sökande, i ett mycket bra samarbete med LSMC. Sedan tidigare är beslut för medfinansiering av den här processen redan klara hos Länsstyrelsen i Stockholm och hos Stockholms Läns Landsting. Med det här har LSMCs projekt möjlighet att hålla jämna steg med Sjöfartsverkets arbete för den nya Södertäljeleden (varifrån Landsort ska kunna få sten till nya vågbrytare).