Södra skärgårdens intresseförening (SSIF) håller ett möte på Länsstyrelsen för att presentera sitt förslag om att en stiftelse bildas för förvaltning av Landsort. Tanken med detta förslag är att stiftelsen skall bildas för att äga och förvalta hela Landsort med undantag av de statliga byggnadsminnesmärkena och eventuellt hamnarna. Ön skulle förbli ostyckad och hyresbostäderna ej säljas till enskild person.

SSIF har lagt ett omfattande arbete på att gå igenom flera års bokföring som SFV ställt till förfogande. Genom en effektivare förvaltning av ön än den SFV i dag bedriver bedöms årligen den förlust SFV normalt gör på ca 1.000.000:-/år kunna elimineras. Förvaltningen skulle skapa arbete för minst en permanentboende. Bland annat stora belopp i restid och bilersättning, overhead kostnader bedöms kunna sparas. Därigenom bedöms de skenande arrendeavgifterna kunna bromsas upp.

Samtalen förs i en positiv och konstruktiv anda. Också problemen runt förbättring av WÅAB:s angöringsplatser på ön diskuteras ingående. Det beslutas att samtalen ska fortsätta. SFV:s representant försäkrar att försäljning av hyresbostäderna inte är aktuell.

Vid mötet deltar Landstinget med bla skärgårdslandstingsrådet Gustaf Hemming, länsstyrelsen med skärgårdsansvarige Thomas Norberg, SFV med förvaltningschefen Daniel Biazzi, SSIF med ordf Bo Tyrefors och Carin Flemström samt Lennart Stuxberg o Björn Öberg LSMC.