Allt är nu klart för djurhållaren Gålö Gårdsmejeri att i år släppa ut 30 unga getter som skall beta i Norrhamn/Skravleviken. Getter är inte aggressiva mot människor utan snarare sällskapliga. Betet kommer att pågå från början av juni till mitten av oktober, om inte torkan blir svår och omöjliggör bete. Avtalet med Gålö och länsstyrelsen avser 2018. LSMC svarar för daglig tillsyn. Länsstyrelsen finansierar och ansvarar för verksamheten.
Staketet som avgränsar getbetet blev uppsatt den gångna veckan. Det är ännu inte helt klart vilket datum getterna anländer.