Tillsammans med forskarna på Södertörns högskola arbetar projektgruppen fram en
struktur och ett innehåll i en andra praktisk tillämpning för KIKA-projektet, om det maritima arvet. Navet för arbetet med berättelsen blir vraket Severn utanför Krogen. Det handlar om dels en upplevelseresa i 3D och med
VR-teknik, dels kunskaps- och informationspunkter att fördjupa sig i under
resan och dels former för interagerandet med upplevelsen och kunskaperna.