Sjöfartsverket tar det formella beslutet att ställa sprängsten som uppstår
vid verkets kommande arbete på Södertäljeleden (”Landsortsfarleden”) till
förfogande utan kostnad, i enlighet med miljöbalkens krav på nyttiggörande av
naturresurser, för anläggning av vågbrytare vid Västerhamn och Norrhamn. Det
här är ett ytterligare viktigt steg av de många som behöver tas fram emot ett
genomförande av Landsorts hamnprojekt.