Med ett möte på Länsstyrelsen drar samrådsprocessen för miljöprövningen igång. Konsulten Structor och LSMC håller i mötet. Alla berörda myndigheter deltar – utöver länsstyrelsen även Nynäshamns kommun, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Statens Fastighets-verk, Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting och Sjöfartsverket.
Genom mötet är alla aktörer på banan och de viktiga frågorna för den förestående processens genomförande klarlagda.