Möte
med alla viktiga aktörer för projektet Landsort Hamnar, under kommunalrådet
Patrik Isestads ledning. Landstinget, Fastighetsverket, Länsstyrelsen, Utö
Rederi, SSIF medver-kade. LSMC höll i mötet tillsammans med kommunen. Ett
bra möte som landade dels i start på en tyngre process för att ta projektet
fram emot framtida genomförande, dels en process som ska knyta ihop aktörerna i
gemensam finansiering av den fortsatta miljöprövnings-processen.

Samtidigt pågår LSMCs och
kommunens upphandling av tekniska konsulter för miljöpröv-ning och konstruktion.
Ett beslut om vilket företag som ska väljas kommer närmaste veckorna.